Uthyrning av bl.a. anläggningsmaskiner och -instrument

  • Mobila krossar för asfalt, betong, kol, tegel, kalk, sten m m.
  • Mobila sorteringsanläggningar
  • Mobila blandningsverk för aska, vältbetong, bentonit, cefyll, Monofill mm.
  • Transportband med eller utan våg
  • Elverk och matarfickor
  • Vindsiktar samt vattenkanon
  • Alu-skopa samt kross-skopa
  • Vi säljer även vältbetong samt CL-mix på grusväg

Mark- och anläggningsarbeten
Traditionella mark- och anläggningsarbeten ingår i våra tjänster. Specialkompetens finns inom anläggning och omhändertagande av miljöfarligt avfall som kräver inkapsling/solidifiering. Vi förbereder slutförvaringsområdet, gjuter och kapslar slutligen in det icke återanvändbara restavfallet. Vi blandar och lägger vältbetong.

Vi utför tvättning av sand och förorenade massor