Återvinning av gammal vägbeläggning ökar. Fler och fler inser fördelen med att på plats återvinna asfalt och därmed undvika stora kostnader för transport, deponi och miljöavgifter.

Forskning och utveckling gör att återanvänd asfalt snart har samma kvalitet som nyproducerad, främst vad avser kall eller halvvarm asfaltåtervinning. Sammantaget ger återvunnen asfalt kostnadsbesparingar på 50 -70 procent i förhållande till nyproducerad asfalt.

Våra mobila specialanpassade krossanläggningar arbetar temperaturoberoende och på ett sådant sätt att findelen i det krossade materialet minimeras. Br Anderssons var pionjärer i återvinningens första steg. Specialutvecklade krossanläggningar bryter bokstavligt talat mark åt svenska entreprenörer och kommuner. Mobiliteten är en förutsättning, liksom temperaturoberoendet, eftersom krossningsperioden under året är begränsad.

Idag erbjuder vi flera kompletta asfaltkrossningsanläggningar. Fraktionsstorlek bestäms vid varje enskilt tillfälle. Beställaren väljer om asfaltkrossningen ska utföras direkt på arbetsplatsen eller på särskild uppläggningsplats. Fördelen med ”begagnad” asfalt är att den kan lagras utan att förlora i kvalitet.

Du är alltid välkommen att ringa oss och diskutera möjliga lösningar kring återvinning av beläggningsmassor..

Asfaltkrossning

Vi levererar återvunnen asfalt som kan användas till bl.a.

  • Förstärkningslager
  • Bärlager vid gatubyggnad
  • Slitlager på lågtrafikerade vägar
  • Slitlager med inblandning av nytt bitumen på gc-vägnät, vägar, p-platser
  • Inblandning vid tillverkning av ny asfalt

Ring!

Du är alltid välkommen att ringa oss och diskutera möjliga lösningar kring återvinning av beläggningsmassor.