Bror Andersson startade år 1953 i Hörby företaget Bror Anderssons.Maskinparken bestod då endast av en lastbil.

Våra anställda är ansvarsfulla förare med förarbevis och med lång erfarenhet i branschen. De har även genomgått utbildningar såsom Arbete på väg, Heta arbete, ADR utbildning, ABC-utbildning.

Historia

1953

Bror Andersson startade år 1953 i Hörby företaget Bror Anderssons.Maskinparken bestod då endast av en lastbil.

1963

Nästa maskin köptes in, en JCB traktorgrävare.traktor

1966

Företaget ombildades till Aktiebolag, med namnet Bror Anderssons Åkeri & Gräv AB. Via lastbilar, traktorgrävare och grävmaskiner inriktade företaget sig mot åkeri- och entreprenadbranschen.

1986

Det byggdes egna nya kontors- och verkstadslokaler på industriområdet i Hörby. Företaget började sin inriktning inom miljösatsning och startade med återvinning av beläggning.

1988

Ytterligare ett viktigt steg inom miljösatsningen togs. Ny specialbyggd krossanläggning för återvinning av beläggningsmassor inköptes. Anläggningen har sedan dess ständigt förbättrats och används idag även för krossning av kol, återvinning av tegel, kalk, aska m.m.

1992

Sönerna Bengt och Mats övertog företaget och ändrade då företagsnamnet till Bröderna Anderssons Åkeri & Gräv i Hörby AB.
Verksamhetsinriktningen består nu till 75% återvinning av beläggningsmassor med arbetsområde från Skåne till Dalarna. Resterande 25% omfattas av åkeri- och entreprenadverksamhet.
Åkeriverksamheten utgör under sommarhalvåret transport av asfalt och grus. Under vinterhalvåret utförs snöröjning.

1996

Företaget investerade i ytterligare en krossanläggning för återvinning av beläggningsmassor, byggavfallsmassor och restprodukter såsom betong, asfalt, tegel, kalk, aska m.m.

1999

Företaget investerade i ett blandningsverk för blandning av vältbetong, slam, aska, bentonit m.m.

2000

Mats övertog ägarförhållandet av företaget till 100%.
Företaget har även gjort en investering i en tvättanläggning som används för rening av förorenade jord- och grusmassor.

2001

Företaget får stora efterfrågningar på återvinning av asfaltmassor och investerar i ytterligare en mobil krossanläggning och sorteringsverk. Vi utses även till ”Årets Företagare 2001 i Hörby Kommun.” Motiveringen är att företaget specialiserat sig på återvinning och har sin verksamhet inriktad på att förbättra vår miljö.

Årets-företagare

2002

Vi får miljöpris 2002 med motiveringen: ”Genom företagets försorg krossas och sorteras den gamla uppbrutna asfalten till önskad fraktion. Återvunnen asfaltmassa används redan som bärlager, grusslitlager, kall- eller varmblandad asfaltmassa.”

Miljöpris

2005

Fr.o.m. dec 2004 har transportföretaget GDL, Helsingborg, överlåtit sin återvinnings- verksamhet inom asfalt- och betongkrossning till oss. Vi har övertagit krossanläggningar samt kunder inom denna verksamhet och fortsätter vårt samarbetet med dessa framöver.

2009-2010

Tillsammans med maskinleverantör har vi byggt upp 2st asfaltkrossar med sikt på ett larvburet chassie. Dessa används i företagets verksamhet och har ersatt två utav de äldsta larvkrossarna.

2013

Företaget investerar i en ny betongkross. Detta är en kombinationsmaskin med både käft och slagkross på samma chassi.