Välkommen till Bröderna Anderssons

Vi kan på ett kvalitetsmedvetet och ansvarsfullt sätt hjälpa dig att lösa de återvinningsproblem du möter. Vi utför med mobila verk återvinning av vägbeläggning och är är verksamma inom följande områden. Krossning av asfalt, betong, tegel m.m. Blandning av vältbetong, aska, slam, betonit m.m. Solidifiering av restprodukter och siktning. Tvättning av förorenad grus och jord. Vi erbjuder även återvinning av byggmaterial samt utför entreprenad- och sorteringsarbeten.

Återvinning av asfalt

Återvinning av vägbeläggning

Fler och fler inser fördelen med att på plats återvinna asfalt och därmed undvika stora kostnader för transport, deponi och miljöavgifter.

Läs mer
test

Blandning och Solidifiering

Samhällets sopberg växer trots att återvinningen ökar. Den stora del som inte kan brukas kräver förbränning, vilket i sin tur ger möjlighet till energiåtervinning.

Läs mer

Uthyrning och Försäljning

Uthyrning av bl.a. anläggningsmaskiner och försäljning av krossad asfalt och betong

Läs mer
Asfaltkrossning och betongkrossning

Krossning av betong

Vi erbjuder moderna mobila anläggningar för krossning av byggmassor.

Läs mer

Kontakta oss för mer info!

0415 - 109 89

Med mer än 30 år i branschen är vi en pålitlig och kompetent partner.

Idag har vi 10-15 medarbetare som alla arbetar med service och problemlösning i fokus. Kontakta oss för offert eller om ni har några frågor!