Br Anderssons erbjuder moderna mobila anläggningar för krossning och mobilkrossning av byggmassor

Holland och Danmark är bäst, och Sverige är på gång. Återvinning av byggnadsmaterial, främst betong och tegel, har ingen imponerande historia i Sverige. I stället har vi våldfört oss på våra naturgrustillgångar, vilket långsiktigt är ohållbart både ekonomiskt och för naturen. Långa transporter av tungt råmaterial och deponiavgifter för gammalt material skapar onödigt höga kostnader, vilket är delvis varför till exempel betongåtervinning samt betongkross är så viktig idag. Lösningar finns och regelverk utvecklas vad avser krav på återvunna byggmassor. Idag används endast en bråkdel av de rivningsmassor, betong och tegel som årligen produceras.

Återvinning av byggmassor

Br Anderssons erbjuder mobilkrossning som är moderna mobila anläggningar för krossning av byggmassor. Uppdragen ökar i antal, och företaget går i spetsen för utveckling av optimal krossningsteknik. Principen är lika enkel som genial. Beställaren väljer krossning antingen direkt på byggarbetsplatsen eller på speciell lagringsplats. Massorna blir till återanvändningsbart material i valfri fraktion efter att metallskrot sorterats bort.

Begagnad betong kan användas med både lägre och högre förädlingsgrad. Användningsområden är allt från vanlig fyllnadsmassa och grundmaterial vid tillverkning av plattor och byggelement till anläggning av vägar, parkeringsplatser, hållplatser och områden med tung trafik.

Du är alltid välkommen att ringa oss och diskutera möjliga lösningar kring återvinning av byggavfallsmassor, betongkrossning och betongåtervinning.

Krossning av betong