UTHYRNING & ENTREPRENAD


Uthyrning av bl a anläggningsmaskiner och -instrument

• Mobila krossar för asfalt, betong, kol, tegel, kalk, sten m m.
• Mobila sorteringsanläggningar
• Mobila blandningsverk för aska, vältbetong, bentonit, cefyll, Monofill mm.
• Transportband med eller utan våg
• Gummihjulsvält för packning av återvinningsmassor.

Mark- och anläggningsarbeten

Traditionella mark- och anläggningsarbeten ingår i våra tjänster. Specialkompetens finns inom anläggning och omhändertagande av miljöfarligt avfall som kräver inkapsling/solidifiering. Vi förbereder slutförvaringsområdet, gjuter och kapslar slutligen in det icke återanvändbara restavfallet. Vi blandar och lägger vältbetong.

Transporttjänster och snöröjning
Under årets ljusa period utförs transport av till största delen asfalt och grus, och under vinterhalvåret utförs snöröjning.

Husrivning
Vi erbjuder rivning av kontors- och industrifastigheter. Krossning och sortering av rivningsmassor är ett av våra specialområden.